Vícejazyčná výchova
Přemýšlíte o tom, zda je vhodné, aby se dítě už v raném dětství učilo několika jazykům?
Nebo naopak se domníváte, že je lepší se nejdřív soustředit na mateřský jazyk?

Vědci dokázali, že dítě v předškolním a raně školním období je nesmírně vnímavé, jeho mozek je pružný, schopný reprodukovat různé zvuky. Tato pružnost v rovině rozumového, fonetického a zvukového vnímání podmiňuje schopnost naučit se dokonce velmi rozdílným jazykům, dejme tomu němčině, ruštině, dokonce čínštině.
Ukazuje se, že výuka cizího jazyka dětský rozum nijak nezatěžuje, jak se domnívalo v minulosti, ba naopak významně zvýšuje intelektuální úroveň dítěte.
Bilingvinní dítě dokáže snadno střídat jazykové symboly, čímž rozvíjí své rozumové schopnosti. Jednojazyčné dítě tyto schopnosti nemá. Ukázalo se, že u bilingvinních dětí se neprokazují blokády způsobené nesmělostí nebo obavami před výsměchem. Jak je známo, tyto blokády jsou pro dítě komplikací nejen při zkoušení, ale i v životě jako takovém.
Zjistilo se také, že bilingvinní dětí mají rády sport, či mají množství koníčků a nemají zásadní problém s mezilidskými vztahy. Veškeré zmíněné skutečnosti potvrzují, že jazykové vzdělávání v ranném dětství JE pro dítě užitečné.
Created by MARSit