Učitelský sbor
Členové pedagogického sboru jsou plně kvalifikovaní, kreativní učitelé, kteří ve výuce aplikují nejnovější didaktické metody, věnuji pozornost individuálnímu přístupu k žákovi v souladu s jeho schopnostmi. Podporují také zájmovou činnost jednotlivých žáků.
Ředitelství v součinnosti s pedagogickým sborem usiluje o vytváření moderního školního zázemí a pravidelně doplňuje potřebné školní pomůcky.

Členové učitelského sboru:
Mgr. Tomáš Labudek
Mgr. Katarzyna Slopek
Mgr. Danuta Kula
Mgr. Henryka Łabudek
Mgr. Dagmar Palarčík
Mgr. Krystyna Palášek
Mgr. Jolanta Tomiczek
Mgr. Halina Kantor
Mgr. Anna Németh
Mgr. Vendula Owczarzy
Školní družina:
Mgr. Magdalena Zając
Školní rada:
Ing. Marek Bystroń
Mgr. Krystyna Palášek
Vladislav Josiek
Created by MARSit