Učitelský sbor
Školu řídí zkušený pedagog Roman Kaderka. Je nakloněn zavádění nejnovějších edukačních trendů i všem zajímavým inovacím, které vedou k zvýšování úrovně vzdělávání.
Členové pedagogického sboru jsou plně kvalifikovaní, kreativní učitelé, kteří ve výuce aplikují nejnovější didaktické metody, věnuji pozornost individuálnímu přístupu k žákovi v souladu s jeho schopnostmi. Podporují také zájmovou činnost jednotlivých žáků.
Ředitelství v součinnosti s pedagogickým sborem usiluje o vytváření moderního školního zázemí a pravidelně doplňuje potřebné školní pomůcky.

Členové učitelského sboru:
Mgr. Roman Kaderka
Mgr. Katarzyna Slopek
Mgr. Danuta Kula
Mgr. Henryka Łabudek
Mgr. Dagmar Palarčík
Mgr. Krystyna Palášek
Mgr. Jolanta Tomiczek
Mgr. Halina Kantor
Mgr. Anna Németh
Školní družina:
Ewa Richter
Školní rada:
Ing. Marek Bystroń
Mgr. Radek Kupczak
Mgr. Krystyna Palášek
Created by MARSit