Selská 14/429, Havířov-Bludovice
7-17h
739 081 941
przedszkole@seznam.cz
Dokumenty
  • Projekt spolufinancovaný Evropskou unii
  • Školní řád
  • Směrnice ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávaní
  • Žádost o přijetí dítěte do MŠ
  • Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
  • Zápis k předškolnímu vzdělávání ( informace)
  • Evidenční list
  • © 2016 Mateřská škola s polským jazykem vyučovacím Havířov-Bludovice