Dětský folklórní soubor „Mali Błędowianie“
Při ZŠ a MŠ s polským jazykem vyuč. působí od roku 2005 Dětský folklórní soubor „Mali Błędowianie“. Na pravidelných zkouškách, které se konají každou středu, se žáci/1.-9. třídy/ mají možnost seznámit s tradicemi a zvyky Těšínského Slezska a při tom zdokonalit své pohybové, taneční a pěvecké schopnosti.

DFS vystupuje na školních i mimoškolních akcích, zúčastňuje se folklorních přehlídek, festivalů, reprezentuje město Havířov.

Úzce spolupracuje s FS Błędowice, který je reprezentačním souborem MS PZKO v Havířově Bludovicích a loni oslavil 30 let svého trvání.

Dokument s historii vystoupení
Created by MARSit