Sdružení rodičů Matice školská při ZŠ a MŠ v Havířově – Bludovicích
Činnost Matice školské je zaměřena především na podporu dětí a mládeže naší školy. Jedná se zejména o finanční podporu různých akcí jako jsou soutěže, sportovní závody, výlety, dále o úhradu některých pomůcek nebo cen pro soutěžící. Tyto finanční prostředky vznikají zásluhou aktivní činnosti tohoto rodičovského sdružení. K nejdůležitějším ziskovým akcím pořádaným naší Maticí školskou patří školní ples a školní radovánky.

Další významnou akcí, již pořádá místní organizace Matice školské, je Festival dětské písně. Je pořádán každé 2 roky. Jedná se o velmi prestižní akci regionálního charakteru. Této výjimečné soutěže se zúčastňují pěvecké talenty ze všech polských základních a středních škol Těšínského Slezska. Naše sdružení pořádá tuto náročnou akci již 12 let. Další ročník tohoto hudebního festivalu se připravuje na 22.4.2017.

Výbor Místní organizace Matice školské mívá většinou 15 členů. Současným předsedou sdružení je pan Marek Bystroń. Počet členů výboru se může kdykoliv zvýšit, veškerá ochota spolupracovat s naším sdružením je vítána.
Zveme všechny rodiče dětí jak z mateřské školy, tak ze základní školy, aby se zapojili do činnosti výboru Místní organizace Matice školské při ZŠ a MŠ v Havířově – Bludovicích.

Created by MARSit