Rozvrh hodin

První třída
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1 JP JP JP JP JP
2 M M M M JP
3 JP JP Noś JP Wpl
4 Wpl Zpr Wf Wm Wf
Druhá třída
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1 JP JP JP JP JP
2 M M M M JP
3 JP Noś Noś
4 Wpl Wpl Zpr Wf Wm
5 Wf
Třetí třída
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1 JP JP JP JP JP
2 M M M M
3 JP JP
4 Wpl Zpr Wf Wm Wf
5 Noś JA JA Noś
Čtvrtá třída
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1 JP JP JP JP JP
2 M M M M M
3 JP
4 Wpl Zpr Wf Wm Wf
5 Nok JA JA Nok JA
6 Nop
Pátá třída
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1 JP JP JP PI JP
2 M M M M M
3 Nok Nop
4 Wpl JP Zpr Wf Wm
5 JA Wf Nok Nop JA
6 JA
Šestá třída
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1 G M JA JP M
2 H G H
3 JA Nop JP M JA
4 JP Wo M Wm
5 Wpl PI JP F Nop
6 Wf / Zpr ZSŻ Zpr / Wf
7 - / Wf Wf / -
Sedmá třída
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1 JA JP JP
2 M M JA H F
3 JP F G JP
4 G Wpl M JA
5 H Nop Wo Nop M
6 Wf / Zpr Wm Zpr / Wf
7 - / Wf ZSŻ Wf / -
Osmá třída
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1 M M M F JA
2 JA CH M G
3 JP Wo Nop
4 JN ZSŻ JA JP CH
5 JP H JN H
6 Wf / Zpr Nop Zpr / Wf Wm
7 - / Wf Wf / - Wpl
Devátá třída
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
1 Nop M G
2 M M M JN JA
3 JP JA JP JP
4 JA CH JP CH
5 F H F H Wo
6 Wf / Zpr JN Zpr / Wf Wpl
7 - / Wf Wm Wf / - PI
Created by MARSit