Informace
Naše škola se nachází v Havířově – Bludovicích a je nejstarší školou ve městě. Její budova, ač má více než stoletou tradici, je díky posledním renovacím plně funkční a splňuje podmínky moderního vzdělávání.
Budova stojí v klidném prostředí, je obklopena školní zahradou. V zadní části školního areálu je pak k dispozici dětské a sportovní hřiště. Taktéž okolí školy je velmi zajímavé. V její blízkosti máme přírodovědnou zvláštnost – meandry řeky Lučiny. Je to místo vhodné jak k rekreaci, tak k názornému vzdělávání.
Na základě našeho Školního vzdělávacího programu vyučujeme všem předmětům v jazyce polském, při čemž se vyučuje i jazyku českému a cizím jazykům, a to v plném rozsahu.
Všichni učitelé této školy jsou velmi zkušení a plně kvalifikováni.
Ve škole působí folklórní soubor „ Mali Błędowianie“ a taktéž taneční a pohybový kroužek „Arabeski“.

Škola je ve všech rovinách nakloněna žákům a jejich potřebám:
 • menší počet žáků ve třídě
 • tým kvalifikovaných pedagogů
 • vzdělávání prostřednictvím edukačních her, pokusů v odborných učebnách, počítačových programů, využívání interaktivních tabulí a tabletů
 • dle potřeby individuální přístup ve výuce
 • školní družina
 • sportovní a dětské hřiště
 • možnost stravování ve školní jídelně ( výběr ze dvou jídel)
 • možnost zapojení se do zájmových kroužků
 • bezpečnostní systém zvyšující bezpečnost dětí během pobytu ve škole
 • rodinná atmosféra
 • těsná spolupráce s rodičovským sdružením „ Macierz Szkolna“
 • učebnice zdarma
 • parkoviště u školy

Created by MARSit